+31 (0)30 208 1063
Lokaal tarief, 09.00 - 17.00 (ma - vr)

Slopen en saneren

Slopen en saneren

Een bouwwerk heeft een beperkte levensduur. Soms voldoet een bestaande woning niet meer aan alle eisen en dient deze gesloopt te worden om zo plaats te maken voor een nieuwe bestemming. Trip Bouw voert de meeste kleinschalige tot middelgrote totaal- en renovatiesloopwerken zelf uit. Onze werknemers zijn opgeleid conform beoordelingsrichtlijnen Veilig en Milieukundig Slopen (SVMS-007). Met deskundig personeel en modern materieel gaan wij onze projecten aan. De vrijkomende materialen worden door ons in aparte containers verzameld en gestort. Omdat Trip Bouw hard inzet op de hoogste milieunormen, sorteren wij het sloopmateriaal altijd zelf en proberen zoveel mogelijk te hergebruiken. Dit alles conform de geldende wet- en regelgeving. Onze aanpak wordt al jaren gewaardeerd door instanties als woningbouwverenigingen, aannemers en gemeentes!

Sinds 1 juli 1993 is het verboden voor bedrijven asbest te gebruiken. De vezels in asbest worden slecht door ons lichaam verwerkt en kunnen leiden tot ernstige gezondheidsrisico’s. De overheid heeft daarom bepaald dat voor 2024 alle asbestdaken in Nederland gesaneerd dienen te worden. Omdat asbest verwijderen een risicovolle operatie is, werkt Trip Bouw uitsluitend volgens de landelijk geldende norm SC-530. Bij de inventarisering maken wij gebruik van gecertificeerde sterlaboratoria. Daarnaast zijn onze werknemers speciaal opgeleid en worden zij regelmatig gekeurd. Onze DTA-ers (Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering) werken uitsluitend samen met DAV-ers (Deskundig AsbestVerwijderaar). Voor grote projecten wordt er nauw samengewerkt met gespecialiseerde saneringsbedrijven. U bent bij ons verzekerd van een veilige en adequate sanering!